ช่างทันตกรรม

ช่างทันตกรรม

Share
Responsibilities
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ซ่อม ประกอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในการใส่ฟัน จัดเรียงฟัน ดัดฟัน บูรณะหรือป้องกันรักษาฟัน และปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  • วุฒิการศึกษา ม3 ขึ้นไป
  • จบหลักสูตรเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ทันตกรรม พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • กรณีมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
Benefits
  • ค่ารักษาพยาบาล IPD/OPD
  • ชุด Uniform
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • หอพักพนักงาน

Published: 06 Jul 2023

Share