คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3076

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon Cancer) กลายเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยสูงเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งทุกชนิด ดังนั้นการดูแลสุขภาพของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จึงมีความสำคัญไม่แพ้การดูแลอวัยวะอื่น ๆ หากพบสัญญาณความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เช่น ท้องผูกเป็นประจำ ท้องผูกสลับท้องเสีย อุจจาระเป็นเลือดสด อุจจาระเป็นมูกเลือด อุจจาระเป็นสีคล้ำ กลั้นอุจจาระไม่อยู่ ปวดท้องรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือคลำเจอก้อนที่ท้อง ควรเข้าพบแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติเหล่านั้นทันที

นอกจากนี้ ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ผู้ที่เคยตรวจพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ หรือเคยเป็นโรคลำไส้อักเสบ รวมถึงผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colonoscopy) เป็นประจำทุกปี เนื่องจากการตรวจพบก้อนเนื้อที่อาจพัฒนาเป็นก้อนมะเร็งได้เร็ว หรือตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกเริ่ม จะสามารถป้องกันและประสบความสำเร็จในการรักษาได้ดีกว่าการตรวจพบในระยะที่มีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเอง

หากพบสัญญาณหรือสงสัยว่าอาจมีภาวะผิดปกติของโรคระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งให้บริการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านการศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษาโรคและความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีความพร้อมในด้านบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห้องผ่าตัดที่ประกอบด้วยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและฟื้นตัวได้ดีตามลำดับ

ทำไมต้องศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

  • ศัลยแพทย์มีความชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักมากกว่า 10 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเคสที่มีความยากและซับซ้อน เช่น ฝีคัณฑสูตรที่ท่อฝีอยู่ลึกกว่าปกติ ฝีคัณฑสูตรที่กลับมาเป็นซ้ำ มะเร็งลำไส้ตรงในอุ้งเชิงกราน เป็นต้น
  • ศัลยแพทย์มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีและการผ่าตัดผ่านกล้อง จึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคที่มีความยากและซับซ้อนได้ดี ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้มีทักษะและประสบการณ์ในการรักษาผ่าตัดมายาวนาน
  • มีผลลัพธ์หลังการรักษาที่ดี เช่น สามารถกลั้นอุจจาระหลังผ่าตัดรักษาริดสีดวงทวารหนักได้ 100% หายขาดจากฝีคัณฑสูตรจากการผ่าตัด LIFTS (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract Surgery) เพียงครั้งเดียว สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

โรคและภาวะผิดปกติ

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

  • ผ่าตัดรักษาริดสีดวงทวารหนัก และแผลปริขอบรูทวารหนัก ปัจจุบันแพทย์จะเลือกใช้เทคนิคที่ไม่ต้องฉีดยาบล็อกหลัง (เพื่อลดภาวะการปัสสาวะไม่ออกหลังการบล็อกหลัง) โดยหันมาใช้เทคนิคฉีดยานอนหลับและฉีดยาชาเฉพาะที่แทน ซื่งมีข้อดีคือคนไข้จะฟื้นตัวได้เร็ว ลุกเดินได้หลังผ่าตัด นอกจากนี้ ศัลยแพทย์ยังเลือกใช้ไหมละลายเย็บแผล ทำให้ไม่ต้องทำแผล ไม่ต้องกลับมาตัดไหม และไม่ต้องนั่งแช่ก้นในน้ำอุ่นหลังผ่าตัดเพื่อลดอาการอักเสบและลดการขยายตัวของหลอดเลือดแบบการผ่าตัดวิธีเดิม
  • การผ่าตัดฝีทวารหนัก (Perianal Abscess) เป็นการกรีดระบายหนอง ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เป็นอันตรายต่อหูรูดทวารหนัก รักษาโดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อโอกาสการหายขาด และลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้
  • การผ่าตัดรักษาโรคฝีคัณฑสูตร (Fistula-in-ano) เป็นการรักษาด้วยเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า LIFTS (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract Surgery) ช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก และเพิ่มอัตราการหายของโรคได้ดี (เพราะหากการผ่าตัดครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จ การผ่าตัดซ้ำจะยากขึ้น เนื่องจากเกิดพังผืดและมีแผลเป็นภายใน) เทคนิคนี้ศัลยแพทย์จะเลือกใช้ไหมละลาย คนไข้จึงไม่ต้องกลับมาตัดไหม ไม่ต้องแช่ก้นในน้ำอุ่นเพื่อลดการอักเสบหลังผ่าตัด 
  • การผ่าตัดผ่านกล้องรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผ่านกล้อง Laparoscopic colorectal surgery เป็นการผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวไวกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลขนาดใหญ่  ช่วยให้แพทย์ได้มุมมองที่เห็นก้อนมะเร็งได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ตรงซึ่งอยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานที่มีความแคบได้ดี ทั้งยังช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและอวัยวะข้างเคียง เช่น ท่อไต และเส้นเลือดใหญ่ จากการผ่าตัด ช่วยให้แพทย์เลือกใช้เทคนิคเก็บหูรูดได้สะดวกขึ้น

ความชำนาญพิเศษ

  • ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร และผ่าตัดแก้ไขการผ่าตัดฝีคัณฑสูตรที่ไม่ได้ผล โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีความชำนาญในการผ่าตัดฝีคัณฑสูตรมากกว่า 100 ราย มีอัตราการหายขาดจากการผ่าด้วยเทคนิค LIFTS เพียงครั้งเดียว 97% หลังผ่าตัดไม่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหูรูด คนไข้สามารถกลั้นอุจจาระได้ปกติ ฟื้นตัวเร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ผ่าตัดรักษาริดสีดวงทวารหนัก ศัลยแพทย์ฯ มีประสบการณ์ผ่าตัดริดสีดวงทวารมากกว่า 1,000 ราย มีอัตราการหายขาดสูง คนไข้ฟื้นตัวได้ดี และสามารถกลั้นอุจจาระได้ทุกราย
  • ผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ตรงผ่านกล้อง Laparoscopic colorectal surgery ให้ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดที่ดี ไม่พบว่ามีรอยต่อลำไส้รั่ว และไม่กลับมาเป็นมะเร็งซ้ำ* (*จากการตรวจติดตามคนไข้เฉลี่ย 6 ปีหลังผ่าตัด)

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 28 มี.ค. 2024

แชร์