Follow Us

จะดีกว่าไหม? | What if? | MedPark Hospital

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาตั้งคำถาม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เรื่องราวของการตั้งคำถามถึงสิ่งใกล้ตัว ว่าจะเป็นไปได้ไหม? ถ้าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงตัวเอง หลายๆ เรื่องอาจทำได้ยาก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราลงมือทำและผลักดันสิ่งนั้นมากพอแล้วหรือยัง?