ติดต่อเรา

กรณีฉุกเฉิน ต้องการเรียกรถพยาบาล กรุณาติดต่อ +662 090 3000

Map to MedPark Hospital

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

  • 3333 ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • MRT คลองเตย, ทางออก 2
    MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ทางออก 2 (ผ่านทางเข้าตึก The PARQ)
  • +662 023 3333
  • access@medparkhospital.com

ฝากข้อความ