แผนกฉุกเฉิน

ชั้น G

โทร. 02-090-3119

24 hours.

แผนกฉุกเฉิน

อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม การให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น เช่นเดียวกับการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งต้องมีการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยผู้ประสบเหตุให้พ้นขีดอันตราย มีมาตรการเคลื่อนย้ายและนำส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางได้ต่อเนื่อง ทันท่วงที ภายหลังการรักษาสามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ 

นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีมแพทย์เวชบำบัดวิกฤต และทีมสหวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยทีมแพทย์ทุกสาขาของโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมให้การรักษาและกู้ชีพผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้ทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง มีแผนรองรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยทั้งทางบกและทางอากาศ มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Helipad) พร้อมพื้นที่ทำหัตถการฉุกเฉินใกล้ลานจอด สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีเมื่อถึงโรงพยาบาล  และส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังห้องฉุกเฉินด้วยลิฟต์ขนาดใหญ่ที่รองรับปฏิบัติการกู้ชีพขณะโดยสารลิฟต์ได้เต็มประสิทธิภาพ

เพราะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทุกวินาทีมีความสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้ดียิ่งขึ้น เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) ที่เป็น Fully Automate Lab System สามารถรายงานผลได้รวดเร็ว ลดระยะเวลารอผลตรวจ ช่วยให้วินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น ห้องผ่าตัดไฮบริด (Hybrid OR) ที่ติดตั้งเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือด (Artis Icono BiPlane Angiography System) และเตียงผ่าตัดปรับได้หลายระดับที่ออกแบบให้รังสีทะลุผ่านผู้ป่วยได้ทุกทิศทาง ช่วยเพิ่มความแม่นยำในระหว่างผ่าตัด และช่วยให้แพทย์สามารถทำหัตถการได้หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังเตรียมพื้นที่สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต ทั้งห้อง ICU และ CCU ไว้มากถึง 130 ห้อง หรือคิดเป็น 30% ของห้องพักผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีห้องพักผู้ป่วยวิกฤตคิดป็นสัดส่วนสูงสุดในประเทศไทย มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง ในสัดส่วน 1:1 หรือ 1:2 สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที สำหรับห้องพักผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 18 ห้อง ยังสามารถปรับรูปแบบเป็นห้อง ICU ได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไหน นอกจากนี้ ภายในห้องพัก ห้องผ่าตัด และภายในอาคาร มีการออกแบบระบบอากาศที่มีแรงดันลบที่เหนือกว่ามาตรฐาน ช่วยลดความเสี่ยงและป้องการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้องแผนกฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยทีมพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการซักประวัติ คัดกรอง วินิจฉัยแยกโรคเพื่อส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้ ยังมีความชำนาญในการบำบัดรักษาและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน เร่งด่วน กึ่งเร่งด่วน รวมถึงผู้ป่วยทั่วไป ในสถานการณ์ปกติและขณะมีภัยพิบัติ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีห้องปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR Room) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง จึงให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินยังทำงานร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในการรักษาโรคและความผิดปกติต่าง ๆ ทั้งโรคทั่วไปที่พบบ่อยและโรคยากซับซ้อน พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพหลากหลายสาขา มีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากลช่วยให้แพทย์ทราบผลการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีห้องเอกซเรย์ (X-Ray) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan : CT Scan) รองรับผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีห้องผ่าตัดระบบไฮบริดสำหรับผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการหลายเทคนิคในเวลาเดียวกัน รวมทั้งยังมีห้องพักผู้ป่วยวิกฤต (ICU/CCU) จำนวนถึง 130 ห้อง ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้ทุกภาวะความเจ็บป่วย
 • มีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาวะวิกฤตและผู้ป่วยทั่วไป ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง และอุปกรณ์พิเศษสำหรับผู้ป่วยวิกฤต เช่น เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (Extracorporeal membrane oxygenation : ECMO) เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูน (Intra-Aortic balloon pump : IABP) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลด้วยรถ Mobile ICU และ Mobile NICU รวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (Aeromedical evacuation) ทางเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินส่วนตัว และสายการบินพาณิชย์ ลำเลียงผู้ป่วยเพื่อนำส่ง-รับกลับภูมิลำเนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
 • มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่าง ๆ ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์ (Simulation center) เพื่อให้บุคลากรเกิดความชำนาญ ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
 • มีบริการ Medical standby ambulance พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและผู้ป่วยทั่วไปทุกอาการ สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานประชุม สัมมนา คอนเสิร์ต งานกีฬา งานอีเวนต์ กองถ่าย เป็นต้น

โรคและภาวะผิดปกติ

 • ลมชัก
 • ภาวะสมองขาดเลือด
 • ปวดท้องเฉียบพลัน
 • ปวดศีรษะเฉียบพลัน 
 • ปวดศีรษะรุนแรง
 • เจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอกรุนแรง
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
 • ไตวายเฉียบพลัน
 • หายใจลำบาก
 • ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
 • วูบ หมดสติ
 • กระดูกหัก
 • ภาวะขาดน้ำ
 • อาการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุ เช่น หกล้ม รถชน ตกจากที่สูง จมน้ำ อาหารติดคอ อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา สัมผัสสารเคมี แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • ตรวจผู้ป่วย Covid-19 และผู้ป่วยที่มีภาวะ PUI (นอกเวลาทำการของคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน : EIDARIC)
 • ดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) นอกเวลาทำการของคลินิกและศูนย์ 
 • ทำหัตถการฉุกเฉิน 
 • ผ่าตัดเล็ก เช่น การเย็บแผล ตกแต่งแผล ทำความสะอาดแผล เป็นต้น

ความชำนาญพิเศษ

 • ดูแลผูุ้ป่วยภาวะวิกฤต
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล ด้วยรถ Mobile ICU และ Mobile NICU
 • บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทางอากาศ (Aeromedical evacuation) ทางเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินส่วนตัว และสายการบินพาณิชย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. ปฏิมา พุทธไพศาล

  พญ. ปฏิมา พุทธไพศาล

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง, การดูแล เคลื่อนย้าย และขนส่งผู้ป่วย
 • Link to doctor
  นพ. เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล

  นพ. เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  การประเมิน และดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครอบคลุม, การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล, การดูแล เคลื่อนย้าย และขนส่งผู้ป่วย, การช่วยชีวิตขั้นสูง