ศัลยกรรมปลูกผม

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3139

8:00 - 20:00 น.

Hair Restoration Surgery ศัลยกรรมปลูกผมคืออะไร?

ศัลยกรรมปลูกผม คือหนึ่งในวิธีการรักษาอาการผมร่วง โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดในบริเวณที่มีเส้นผมหนาแน่น เช่นท้ายทอย หรือด้านข้างศีรษะ นำเอากอเซลล์รากผม หรือกราฟผมออกมา เพื่อปลูกลงบนบริเวณที่มีปัญหาผมบาง หัวล้าน หรือมีรอยแผลเป็น เพื่อให้เส้นผมงอกขึ้นจนเต็มในบริเวณที่ต้องการปลูกผม ซึ่งการทำศัลยกรรมปลูกผมนั้น จำเป็นจะต้องได้รับการวินิจฉัย และลงมือทำการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายเส้นผมเท่านั้น 

ผมร่วงแบบไหน ที่ควรทำศัลยกรรมปลูกผม

แน่นอนว่า ผู้ที่กำลังตัดสินใจ อยากทำศัลยกรรมปลูกผม ย่อมมีปัญหาหลักนั่นก็คืออาการผมร่วง แต่ไม่ใช่ว่าผมร่วงทุกชนิดจะสามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายเส้นผม และผมร่วงบางประเภทก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาด้วยการทำศัลยกรรมปลูกผม ซึ่งอาการผมร่วงนั้น สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้

 • ผมร่วงแบบมีแผลเป็นบริเวณหนังศีรษะ คือประเภทของผมร่วงที่เซลล์รากผมถูกทำลายลงอย่างถาวรจนทำให้ไม่สามารถสร้างเซลล์ผมใหม่ได้ 
 • ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็นบนหนังศีรษะ อาการผมร่วงที่เซลล์รากผมยังไม่ถูกทำลายโดยถาวร เช่น โรคผมบางจากพันธุกรรม 
  ซึ่งอาการผมร่วงที่ควรพิจารณาการรักษาด้วยการทำศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผมนั้น ต้องเป็นอาการผมร่วงที่ไม่มีแผลบนหนังศีรษะ เช่นกรรมพันธุ์ เป็นต้น แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการผมร่วงแบบมีแผลบนหนังศีรษะ ก็จำเป็นต้องทำการรักษาแผลและต้นตอของอาการดังกล่าวให้หายดีก่อนอย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นจึงจะสามารถทำการรักษาด้วยการทำศัลยกรรมปลูกผมได้

หากตัดสินใจทำศัลยกรรมปลูกผมแล้ว คนไข้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

เมื่อแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยกรรมปลูกผมได้ทำการประเมินอย่างถี่ถ้วน และได้ตัดสินใจร่วมกับคนไข้ว่าเหมาะสมแก่การเข้าทำศัลยกรรมปลูกผมเป็นแน่นอนแล้ว สิ่งที่คนไข้ต้องเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษามีดังนี้

 • ตรวจสอบโรคประจำตัวของตนเอง ว่ามีโรคที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้หรือไม่ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซี โรค HIV เป็นต้น หรือมีโรคหรือภาวะผิดปกติที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เบาหวานที่จำเป็นต้องได้รับอินซูลินตามเวลา เนื่องจากการทำศัลยกรรมปลูกผมเป็นหัตถการที่ใช้เวลาในการทำยาวนาน ซึ่งอาจกระทบกับช่วงเวลาที่คนไข้จำเป็นจะต้องทำการฉีดอินซูลินกระตุ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหา หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้
 • ตรวจสอบการรับประทานยาและอาหารเสริม ว่าได้รับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือไม่ เช่น น้ำมันพริมโรส น้ำมันตับปลา เป็นต้น หากคนไข้รับประทานอยู่ จำเป็นจะต้องงดการรับประทานเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ขึ้นไป ก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรมปลูกผม
 • งดการสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่จะส่งผลให้เลือดไปหล่อเลี้ยงที่กราฟผมได้น้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อการหายของแผล
 • สระผมด้วยแชมพูฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับการปลูกถ่ายเส้นผม 
 • แนะนำให้ย้อมผมเป็นสีดำก่อนเข้ารับการรักษา หากมีผมหงอก เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บกราฟผม 

ศัลยกรรมปลูกผม มีวิธีการอย่างไร?

วิธีการทำศัลยกรรมปลูกผมนั้น มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยจะขึ้นอยู่กับการตกลงในการทำ และการประเมินโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยกรรมปลูกผม โดยในขั้นตอนแรกของการเก็บกราฟผมนั้น จะต้องตัดสินใจก่อนว่า คนไข้ที่เข้ารับการศัลยกรรมปลูกผม จะต้องทำการโกนผม ตัดผม หรือไม่ต้องโกน และจากนั้นก็จะทำการปลูกผมด้วยเทคนิคดังนี้

 • การปลูกผมแบบ FUE (Follicular Unit Extraction) เป็นหนึ่งในเทคนิคการปลูกผมถาวร ที่จะทำการเลือกเก็บกอผมแบบกระจายตัวทั่ว ๆ กัน ดึงออกมาด้วยการเจาะเก็บเป็นจุดเล็ก ๆ และนำไปเก็บแช่ในน้ำยาแช่กราฟผม เพื่อเตรียมนำไปปลูกในบริเวณที่ต้องการปลูกผม วิธีการนี้ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดแผลเป็นยาวขนาดใหญ่ และไม่ทำให้ผมของคนไข้ในบริเวณที่ถูกเก็บเซลล์รากผมออกไปดูบางลงแต่อย่างใด แต่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณกราฟผมที่จะได้ อาจไม่ได้จำนวนที่มากนัก
 • การปลูกผมแบบ FUT (Follicular Unit Hair Transplant) อีกหนึ่งวิธีในการทำศัลยกรรมปลูกผม โดยมีกระบวนการทำคือ แพทย์จะทำการผ่าตัดหนังศีรษะออกมาโดยมีความยาวระดับหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนกราฟผมที่เยอะ ซึ่งเป็นข้อดีของการปลูกผมด้วยเทคนิค FUT เพราะจะทำให้ได้ผมถาวรในจำนวนมาก เหมาะกับการทำศัลยกรรมปลูกผมที่ต้องการจำนวนกราฟผมมากกว่า 3,000 กราฟขึ้นไป แต่การทำศัลยกรรมปลูกผมด้วยเทคนิคนี้ จะทิ้งรอยแผลจากการผ่าตัดไว้ เป็นเส้นตรงบริเวณด้านหลังศีรษะ

เมื่อทำการเก็บเซลล์รากผมหรือกราฟผมด้วยเทคนิคดังกล่าวในข้างต้นแล้ว แพทย์ก็จะนำกราฟผมที่ผ่านการแช่ในน้ำยาแช่กราฟมาแล้ว มาทำการปลูก ทั้งนี้ การเลือกเทคนิคในการทำศัลยกรรมปลูกผมนั้น จะอยู่ภายใต้การตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนไข้และแพทย์ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำศัลยกรรมปลูกผม

หลังจากทำการปลูกผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยอาจพบเจอกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังต่อไปนี้

 • ปวดเมื่อยบริเวณคอ หลังจากการปลูกผม เนื่องจากการทำศัลยกรรมปลูกผมนั้น เป็นหัตถการที่ใช้เวลาในการทำยาวนาน และในขั้นตอนการทำนั้น ผู้ป่วยจะต้องนอนคว่ำหน้าเป็นเวลานาน จึงอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้
 • มีอาการวิงเวียนศีรษะ
 • หนังศีรษะแดง ระคายเคือง และอาจมีอาการชาบริเวณหนังศีรษะ ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปเองภายในเวลาประมาณ 6 เดือนหลังการปลูกผม
 • ผมบริเวณที่ปลูกหลุดร่วง เป็นเรื่องที่อาจทำให้รู้สึกตกใจได้ แต่ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะเป็นอาการปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากทำการปลูกผมไป 2 สัปดาห์ โดยผมที่ปลูกใหม่นั้นจะหลุดร่วงประมาณ 90% จากนั้นจะค่อย ๆ งอกขึ้นมาใหม่ และจะขึ้นจนเต็มหลังจากผ่านไปประมาณ 3 เดือนขึ้นไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมปลูกผม

 • กอผมที่ถูกเก็บไปจากด้านหลัง จะงอกขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่?
  ไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ เพราะการทำศัลยกรรมปลูกผมคือการผ่าตัดย้ายกอผม ดังนั้นบริเวณที่ถูกเก็บไป จะไม่มีกอผมอยู่อีกแล้ว แต่ไม่ต้องกังวล เพราะแพทย์ผู้ดูแลนั้นจะเลือกเก็บโดยคำนึงถึงบุคลิกภาพของผู้ป่วย โดยจะไม่ทำให้ผมบริเวณที่ถูกเก็บดูบางลง หรือสามารถมองเห็นแผลเป็นได้ชัดเจนแต่อย่างใด
 • ผมที่ปลูกใหม่จะขึ้นครบตามจำนวนกราฟผมที่ปลูกหรือไม่?
  โดยปกติแล้ว ปริมาณผมที่ปลูกใหม่จะขึ้นมาคิดเป็นปริมาณมากกว่า 95% ของจำนวนกราฟผมที่ทำการปลูกทั้งหมด และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีจึงจะขึ้นเต็ม
 • เพิ่งปลูกผมมา ผมที่ปลูกใหม่ร่วงหมดเลย ทำอย่างไรดี?
  ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลไป เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์แรก หลังจากปลูกผมสำเร็จ ผมที่ปลูกใหม่จะหลุดร่วงเกือบทั้งหมด แล้วจะค่อย ๆ งอกขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ 3 เดือนและจะเต็มในเวลาประมาณ 1 ปี

บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Fotona Laser เลเซอร์กระตุ้นรากผม 
 • Hair PRP
 • การฉายแสงกระตุ้นรากผม

เผยแพร่เมื่อ: 05 พ.ค. 2024

แชร์