ศูนย์ไตเทียม

ชั้น 3 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3126

8:00 am.- 8:00 pm.

ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไต จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในระหว่างการฟอกไต ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอกว่าปกติ และเนื่องจากการฟอกไตต้องทำเป็นประจำเกือบทุกวัน ศูนย์ไตเทียมแบบห้องส่วนตัว โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงได้ให้ความสะดวกเต็มที่แก่ผู้ป่วย โดยการจัดห้องส่วนตัวสำหรับฟอกไต ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมาตรฐาน JCI เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในหลายแห่งทั่วโลกใช้อยู่ รวมทั้งยังได้คัดเลือกทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตมาร่วมงาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้รับความสะดวกเป็นอย่างมากทุกครั้งที่การเข้ามารับบริการฟอกไต

ความปลอดภัยมาตรฐาน ICU อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย ประสิทธิภาพสูง

ศูนย์ไตเทียมแบบห้องส่วนตัว โรงพยาบาลเมดพาร์คให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ พร้อมบำบัดด้วยการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) โดยมีระบบความปลอดภัยในระดับเดียวกับห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ติดตั้งระบบปรับอากาศที่ปลอดเชื้อและป้องกันฝุ่น PM 2.5  และระบบน้ำที่ใช้ในการฟอกเลือด เป็นน้ำบริสุทธิ์ระดับ ultra-pure water ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือด  อีกทั้งยังมีการใช้ทองแดงบุในบางจุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ  ประสิทธิภาพในการขับของเสียที่มากขึ้นช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรู้สึกได้ถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของตนเองที่ดูสดใส ความดันโลหิตคงที่มากขึ้น ไม่รู้สึกเหนื่อยเพลีย

ศูนย์ฯ สามารถรองรับผู้ป่วยได้คราวละ 20 เตียง หรือรับผู้ป่วยได้สูงสุดวันละ 60 คน  แต่ละเตียงจะอยู่ในห้องที่มีความเป็นส่วนตัวสูงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติที่มาดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ มีพยาบาลที่มีประสบการณ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความอุ่นใจแก่ผู้ป่วย พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีอัตราส่วนพยาบาลต่อผู้ป่วยคือ 1:2

แนวคิด “แพทย์ประจำตัว” พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลองค์รวม

การที่ผู้ป่วยต้องฟอกไตเป็นประจำสัปดาห์ละหลายครั้ง แพทย์รู้จักและเข้าใจผู้ป่วยเป็นอย่างดี โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงเน้นการดูแลผู้ป่วยด้วยแนวคิด “แพทย์ประจำตัว” หรือ Primary Care concept ที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แพทย์จะใกล้ชิดกับผู้ป่วย เสมือนคนในครอบครัว และดูแลสุขภาพในทุกมิติ โดยทำงานกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ หากต้องการคำแนะนำเฉพาะเรื่อง

ทีมแพทย์ของศูนย์ไตเทียมแบบห้องส่วนตัว เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตของประเทศไทยที่ผ่านการศึกษาและอบรมแพทย์เฉพาะทางที่สหรัฐอเมริกาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางของอเมริกันบอร์ด  ส่วนทีมพยาบาลของศูนย์ฯ ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะมานานกว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจความต้องการและภาวะของผู้ป่วยเป็นอย่างดี มีเทคนิคในการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด และมีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยในกรณีที่โรคมีความซับซ้อนกว่าปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญโรคไต ดูแลเหมือนคนในครอบครัว

เพราะเข้าใจดีถึงความกังวลและสภาวะของผู้ป่วยโรคไตที่ต้องมีการฟอกเลือดเป็นประจำซึ่งส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัด กว่า 50% ต้องนั่งรถเข็น และเป็นผู้ป่วยที่มีอายุมาก ศูนย์ไตเทียมแบบห้องส่วนตัว โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงถูกกำหนดให้อยู่ที่ชั้น 3 ญาติสามารถจอดรถหน้าศูนย์ให้ผู้ป่วยสามารถเข้ามาที่ศูนย์ได้สะดวกไม่ต้องรอลิฟต์  และอยู่ในโซนเดียวกันกับหอผู้ป่วยหนักซึ่งต้องมีการควบคุมความสะอาด ปลอดภัยอย่างเข้มข้น จึงให้ความมั่นใจในเรื่องการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ศูนย์โรคไตเทียมแบบห้องส่วนตัว โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี อุปกรณ์อันทันสมัย และความปลอดภัยระดับสูง พร้อมจะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยฟอกไตในขณะฟอกไต เพื่อจะได้กลับบ้านและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

การรักษา

 • บริการฟอกเลือดแบบมาตรฐาน ใช้ตัวกรองครั้งเดียวทิ้ง (Single-use hemodialysis filter)
 • บริการฟอกเลือดแบบคุณภาพสูง (Online HDF)
 • บริการกรองพลาสมาเพื่อรักษาโรค (Therapeutic plasmapheresis)
 • บริการฟอกเลือดผู้ป่วยติดเชื้อ Covid 19 แบบผู้ป่วยใน


หัตถการ

 • บริการฟอกเลือดแบบผู้ป่วยนอก
 • บริการฟอกเลือดแบบผู้ป่วยใน โดยให้บริการในหอผู้ป่วย
 • บริการฟอกเลือดฉุกเฉิน 24 ชม.


เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี

 • มีเครื่องฟอกเลือดแบบคุณภาพสูง(Online HDF) ถึง 16 เครื่อง
 • ระบบน้ำ RO ได้คุณภาพระดับ Ultrapure


ความชำนาญพิเศษ

 • ให้บริการฟอกเลือดแบบมาตรฐาน โดยใช้ตัวกรองครั้งเดียวทิ้ง (Single-use hemodialysis filter)
 • ให้บริการฟอกเลือดแบบคุณภาพสูง (Online HDF)
 • ให้บริการกรองพลาสมาเพื่อรักษาโรค (Therapeutic plasmapheresis)
 • ปลูกถ่ายไตจากครอบครัว
 • การเจาะชิ้นเนื้อไตเพื่อส่งตรวจทางพยาธิ

  เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

  แชร์

  แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. ประวีณ รัตนศรีเมธา

  นพ. ประวีณ รัตนศรีเมธา

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  • มะเร็งทางระบบไต
  อายุรศาสตร์โรคไต, มะเร็งทางระบบไต
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์

  ผศ.พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  ไตวายเฉียบพลัน, การป้องกันและรักษาโรคไตด้วยโภชนบำบัด, ความผิดปกติ แปรปรวนของสภาวะสารน้ำและเกลือแร่, โรคไตอักเสบ, การบําบัดทดแทนหน้าที่ไตโดยการฟอกเลือด, โรคความดันโลหิตสูง, นิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะ, การปลูกถ่ายไต, การกรองพลาสมา, การดูแลป้องกันไตเสื่อม, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ, โรคกระดูกต่าง ๆ ที่เกิดจากไตทำงานผิดปกติ รวมทั้งกระดูกพรุน
 • Link to doctor
  พญ. เต็มดวง เชื้อหิรัญ

  พญ. เต็มดวง เชื้อหิรัญ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  โรคความดันโลหิตสูง, การปลูกถ่ายไต, การบำบัดทดแทนไต
 • Link to doctor
  นพ. สิร สุภาพ

  นพ. สิร สุภาพ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  การบำบัดทดแทนไต, การปลูกถ่ายไต, การกรองพลาสมา, การดูแลและชะลอความเสื่อมของไต, การบำบัดทดแทนไต
 • Link to doctor
  นพ. กวิน ตังธนกานนท์

  นพ. กวิน ตังธนกานนท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  ไตวายเฉียบพลัน, โรคไตอักเสบ, การบําบัดทดแทนหน้าที่ไตโดยการฟอกเลือด, โรคความดันโลหิตสูง, นิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะ, การปลูกถ่ายไต, การกรองพลาสมา, การดูแลป้องกันไตเสื่อม, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ, โรคและความผิดปกติทางไต, โรคไตจากเบาหวาน, การฟอกเลือดทางหน้าท้อง, ความผิดปกติ แปรปรวนของสภาวะสารน้ำและเกลือแร่, ความผิดปกติของกระดูกจากโรคทางไต รวมทั้งกระดูกพรุน, โภชนบำบัดในโรคไต