ศูนย์โรคปอด

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3129

8:00 am.- 8:00 pm.

ในแต่ละวัน เราหายใจถึง 20,000-30,000 ครั้ง และนั่นหมายถึงว่าปอดของเราต้องทำงานหนักต่อเนื่องตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานอนหลับ ขณะเดียวกัน ก็หมายถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ติดต่อผ่านทางการหายใจ เช่น เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หรือกระทั่งโรคหวัดตามฤดูกาล ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

ศูนย์โรคปอด โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคเกี่ยวกับปอดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหอบหืด ปอดอักเสบ ถุงลมปอดโป่งพองจากการสูบบุหรี่ การติดเชื้อที่ปอดและระบบทางเดินหายใจ วัณโรค ความดันโลหิตสูง กรดไหลย้อน ไปจนกระทั่งโรคที่มีความซับซ้อน เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด

การวินิจฉัยอย่างละเอียด
ร่างกายของเรามีความซับซ้อนและการทำงานของแต่ละอวัยวะ แต่ละระบบมีความเกี่ยวเนื่องกัน  การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคจะช่วยให้แพทย์รักษาโรคหรือความผิดปกติได้อย่างตรงจุด  ดังนั้น การซักประวัติต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้หาสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้ป่วย เช่น การสูบบุหรี่ การสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น เช่น ขนสัตว์ ละอองเกสร ฝุ่น ควัน เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติได้ 

ขณะเดียวกัน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือตรวจพบสัญญาณผิดปกติ ยังช่วยให้แพทย์เริ่มต้นการรักษาได้เร็วขึ้น เช่น การตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่หรือทำงานใกล้ชิดกับสารเคมีหรือโลหะหนัก  หรือผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็ง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ประสบการณ์ของแพทย์ยังมีส่วนสำคัญในการตรวจวินิจฉัยโรคที่พบได้ยากหรือไม่พบบ่อย เช่น โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบางชนิดในปอด (Interstitial lung disease - ILD) ที่มีอาการคล้ายถุงลมปอดโป่งพอง  โรคซาร์คอยโดซิส (Sarcoidosis) ซึ่งเป็นการอักเสบที่ไม่ใช่การติดเชื้อของเนื้อเยื่อ  ไอกรนในผู้ใหญ่ เป็นต้น

เทคโนโลยีทันสมัย
ศูนย์โรคปอด โรงพยายาลเมดพาร์ค ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การใช้ CT Scan เพื่อตรวจหาและวินิจฉัยมะเร็งปอดระยะแรกในคนที่มีความเสี่ยงสูง การตรวจสมรรถนะปอด การส่องกล้องเพื่อตรวจความผิดปกติในปอด และการใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

ห้องความดันลบ ระบบอากาศสะอาด
การติดเชื้อในปอดและระบบทางเดินหายใจมีความรุนแรงและความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตรวจผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยต้องใช้มาตรการความปลอดภัยระดับสูง  โรงพยาบาลเมดพาร์คมีห้องตรวจความดันลบ ซึ่งเป็นระบบปิดมีประตู 2 ชั้นที่มีความดันอากาศในห้องชั้นในต่ำกว่าด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศหรือเชื้อจากภายในไหลออกไปปนเปื้อนด้านนอกได้ สามารถตรวจหาเชื้อโรคที่มีการระบาดเช่น โควิด-19 และไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ระบบกรองอากาศภายในโรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองฝุ่นละอองได้ ช่วยลดการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล มีความปลอดภัยต่อผู้มารับการรักษาและติดต่อโรงพยาบาล

ดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติ
แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติ ด้วยความใส่ใจ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจ ความเชื่อมั่นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคและการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง เพราะแพทย์จะรู้จักผู้ป่วยและญาติดี สามารถสังเกต ซักประวัติและหาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดโรคหรือความผิดปกติได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้น

ศูนย์โรคปอด โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมที่จะดูแลรักษา และช่วยให้ทุกการหายใจมีคุณภาพ ปลอดภัย และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

  นพ. อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
 • Link to doctor
  นพ. เกษม สิริธนกุล

  นพ. เกษม สิริธนกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, หายใจลำบาก, ไอเรื้อรัง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคมะเร็งปอด, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคปอดบวม, คลินิกหยุดบุหรี่
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  ผศ.นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. วรการ วิไลชนม์

  นพ. วรการ วิไลชนม์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, เครื่องช่วยหายใจ, วัณโรค
 • Link to doctor
  นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, อายุรศาสตร์โรคปอด, อายุรกรรมผู้สูงอายุ, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

  นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, อายุรศาสตร์โรคปอด, เวชบำบัดวิกฤต