คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3122

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม

กลุ่มโรคข้อและรูมาติสซั่ม เป็นกลุ่มโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ และเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่สามารถทำให้เกิดความพิการได้ โรคข้อและรูมาติสซั่มมีความหลากหลายของโรคมากกว่า 100 ชนิด ครอบคลุมตั้งแต่ความเสื่อม หรือการอักเสบของเอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูก เช่น ข้ออักเสบ เกาต์ เกาต์เทียม นิ้วล็อก เป็นต้น และยังรวมถึงโรคเรื้อรังรักษายาก โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงอาการอื่น ๆ ที่หาสาเหตุไม่ได้ เช่น โรค SLE  หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโรคพุ่มพวง โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคหนังแข็ง เป็นต้น โดยสาเหตุของการเกิดโรคข้อและรูมาติสซั่มนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม หรือปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดโรคได้ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียลำไส้อักเสบบางชนิด ที่ส่งผลให้เกิดอาการของโรคข้อร่วมด้วยเป็นต้น

ศูนย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลเมดพาร์ค เราพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่เป็นโรคข้อและรูมาติสซั่ม ด้วยประสบการณ์ที่สูงและความชำนาญของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคข้อ ที่นำการรักษาด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางของอเมริกันบอร์ด และทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมร่วมมือกันเพื่อตรวจวินิจฉัย ทำการรักษาแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับศูนย์การรักษาอื่นเช่น ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด และมอบบริการดูแลรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ สามารถทำการรักษาที่ตรงจุด ป้องกันไม่ให้โรคร้ายดำเนินไปจนถึงจุดที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ ที่ศูนย์โรคข้อ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เรายังคงมุ่งเน้นการศึกษาต่อยอด การถ่ายทอดความรู้ การทำวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สร้างบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเป้าหมายสำคัญเพียงหนึ่งเดียว คือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มให้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ทำไมต้องศูนย์โรคข้อที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • นำการรักษาด้วยแพทย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางโรคข้อและรูมาติสซั่มจากอเมริกันบอร์ด และมีประสบการณ์ในการรักษาที่ยาวนานกว่า 10 ปี
 • ทีมพยาบาลประจำศูนย์พร้อมดูแลด้วยความเข้าใจ ด้วยความชำนาญ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซึ่มมายาวนานกว่า 20 ปี
 • มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย เช่น หัตถการตรวจรังสีวินิจฉัยด้วยรังสีรักษา ที่สามารถสแกนเห็นผลึกเกาต์ในข้อกระดูกได้ เป็นต้น
 • พร้อมมอบการรักษาแบบองค์รวม ร่วมกับแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางสาขาอื่น เพื่อมอบการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้แก่คนไข้

โรคและภาวะผิดปกติ

 • กลุ่มโรคข้อและข้อสันหลังอักเสบ
  • โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด
  • โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
  • โรคข้ออักเสบรีแอคทีฟ
  • โรคข้ออักเสบที่สัมพันธ์กับโรคลำไส้อักเสบ
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ
  • กลุ่มโรค IgG4
  • ภาวะเส้นเลือดในสมองอักเสบ
  • ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่อักเสบ
  • ภาวะอักเสบเฉพาะที่ของหลอดเลือด
  • โรค Cryoglobulinemia
  • โรค RP
  • โรค RPF
  • โรคทากายาสุ
  • โรคเบเช็ท
  • โรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบที่ผิวหนังชนิด LCV
  • โรคหลอดเลือดอักเสบ
  • โรคหลอดเลือดอักเสบ GPA
  • โรคหลอดเลือดอักเสบ MPA
  • โรคหลอดเลือดอักเสบ PAN
  • อาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนอักเสบเรื้อรัง หรือโรค PMR
 • กลุ่มโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
  • กลุ่มโรคเนื้อเยื่อปอดอักเสบ
  • กลุ่มอาการโจเกรน
  • โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
  • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
  • โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผสม
  • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบ
  • โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบ
  • โรคเรเนาด์
  • โรคลูปัส
  • โรคหนังแข็ง
  • อาการกล้ามเนื้ออักเสบชนิด IBM
 • กลุ่มโรคข้ออักเสบจากผลึกเกลือ
  • โรคเกาต์
  • เกาต์เทียม
 • โรคอื่น ๆ
  • กลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด
  • โรคซาร์คอยด์
  • โรคข้อกระดูกอ่อนเสื่อม

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • CT Scan ตรวจผลึกเกาต์ในข้อกระดูก
 • การฉีดคอร์ติโซน
 • การฉีดน้ำเลี้ยงเข้าข้อเข่า
 • การฉีดยาเข้าข้อผ่านการอัลตราซาวนด์
 • การตรวจวัดมวลกระดูก
 • การตรวจสแกนกระดูก
 • การตรวจอัลตราซาวนด์
 • การส่องกล้องจุลทรรศน์ผ่านหลอดเลือดฝอยที่ฐานเล็บ
 • ตรวจเลือดอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการเจาะตรวจน้ำในข้อ
 • บริการตรวจวินิจฉัยโรคข้อและรูมาติซึ่ม
 • บริการวินิจฉัยจากภาพรังสี

ความชำนาญพิเศษ

 • กลุ่มโรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก
  • โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก
  • โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบในเด็ก
  • โรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบในเด็ก

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • Link to doctor
  พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา

  พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  โรคเกาต์, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคแพ้ภูมิตัวเอง, โรคแพ้ภูมิตัวเอง, กล้ามเนื้ออักเสบ, โรคข้อเสื่อม
 • Link to doctor
  นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

  นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  โรคเกาต์, โรคกระดูกพรุน, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคแพ้ภูมิตัวเอง