ศูนย์โรคข้อ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3122

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ศูนย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่เป็นโรคข้อและรูมาติสซั่ม ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและการอักเสบที่ส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อ เช่น ข้อ เอ็น เป็นต้น ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ อาจส่งผลต่อเส้นเลือด ผิวหนัง เส้นประสาท หรืออวัยวะภายในต่างๆ

โรคที่อยู่ในกลุ่มโรคข้อและรูมาติสซั่ม มีความหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ความเสื่อมหรืออักเสบของเอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูก ซึ่งมีรวมกว่า 100 ชนิด เช่น ข้ออักเสบ แพลง กล้ามเนื้อยอก เกาต์ และเกาต์เทียม กระดูกพรุน นิ้วล็อก เอ็นอักเสบ เป็นต้น รวมถึงโรคเรื้อรังและรักษายาก โรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน รวมไปจนถึงอาการอื่นๆ ที่หาสาเหตุไม่ได้ เช่น โรค Systemic Lupus Erythematosus (SLE) ภูมิต้านตนเอง/โรคลูปัส หรือที่รู้จักกันดีในชื่อโรคพุ่มพวง โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคหนังแข็ง เส้นเลือดอักเสบ การแท้งบ่อยๆ เป็นต้น 

ประสบการณ์และเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ

โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้ออักเสบและรูมาติสซั่ม ต้องอาศัยประสบการณ์เป็นอย่างสูงของแพทย์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เนื่องจากโรคในกลุ่มนี้ครอบคลุมกว้างขวางทั้งโรคที่วินิจฉัยได้ง่ายมีอาการชัดเจน เช่น ข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ เกาต์ เป็นต้น ไปจนถึงโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีไข้ไม่หาย ผู้ป่วยที่แท้งบุตรบ่อยๆ และหาสาเหตุไม่ได้ ผู้ป่วยเด็กทารกที่มีอาการปวดท้องมากซึ่งภายหลังพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อในเส้นเลือดดำของลำไส้ ที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งมีอาการที่บอกแน่ชัดไม่ได้ว่าเป็นโรคใด นอกจากนี้ อาการและโรคที่หลากหลาย ประกอบกับการที่มีทุกช่วงอายุตั้งแต่วัยทารกไปจนถึงผู้ป่วยสูงวัยอายุ 90 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ป่วยทุกเพศ ทำให้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและประสบการณ์ของแพทย์เป็นอย่างมากในการตรวจวินิจฉัย

ศูนย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคข้ออักเสบและรูมาติสซั่มที่ผ่านการศึกษาและอบรมแพทย์เฉพาะทางที่สหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางของอเมริกันบอร์ด (American board certified) พร้อมจะทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ เช่น การตรวจผลเลือดที่ละเอียด แม่นยำ และได้ผลรวดเร็ว ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้เร็วขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เริ่มการรักษาได้เร็วและตรงจุด ช่วยรักษาอาการได้ตั้งแต่เริ่มแรก ป้องกันไม่ให้โรคดำเนินไปจนผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ต่อยอดองค์ความรู้

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีนโยบายมุ่งเน้นการศึกษาต่อยอด การถ่ายทอดความรู้ การทำวิจัย  ศูนย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุกด้านในองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์  เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถตรวจและหาข้อมูลเชิงลึก รวมถึงช่วยให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตึก อาคารสถานที่ที่ให้ความสะดวก ให้บรรยากาศผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วยและให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้โรงพยาบาลเมดพาร์คมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่จะดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


บริการตรวจวินิจฉัย

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคข้อและรูมาติซึ่ม
 • การเจาะน้ำในข้อไปตรวจ


การรักษา

 • ให้บริการรักษาโรคข้อและรูมาติซึ่ม


หัตถการ

 • การเจาะน้ำในข้อ
 • การฉีดยาเข้าข้อ


ความชำนาญพิเศษ

 • โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

  นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  โรคเกาต์, โรคกระดูกพรุน, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • Link to doctor
  พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา

  พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  โรคเกาต์, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคแพ้ภูมิตัวเอง, โรคแพ้ภูมิตัวเอง, กล้ามเนื้ออักเสบ, โรคข้อเสื่อม
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์