Follow Us

คลินิกปลูกเส้นผม

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3139

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกปลูกเส้นผม

ปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม โดยเฉพาะผมร่วง ผมบาง หรือศีรษะล้าน ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก หลายรายถึงขั้นมีปัญหาสุขภาพจิตกันเลยทีเดียว ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ชายเท่านั้น เดี๋ยวนี้ผู้หญิง หรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็มีแนวโน้มประสบปัญหานี้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

ด้วยความแตกต่างของปัญหาเส้นผมในแต่ละบุคคล เมดพาร์คให้บริการด้วยแพทย์อเมริกันบอร์ด และ Fellows Of The International Society Of Hair Restoration Surgery (FISHRS) ที่มีประสบการณ์สูง อาทิ รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป ผู้คิดค้นนวัตกรรมการรักษาผมร่วงและการปลูกผมที่คว้ารางวัลดีเด่นระดับโลกมาแล้ว

ผมร่วง ผมบางมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางพันธุกรรม ความผิดปกติของฮอร์โมน ภาวะผมร่วงเป็นหย่อมที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน การขาดสารอาหารหรือแร่ธาตุต่าง ๆ ความเครียดและการเจ็บเรื้อรัง หรือเกิดจากการใช้ยา หากพบว่าตนเองมีความผิดปกติของเส้นผม หรือหนังศีรษะ ควรมาปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธีและทันเวลา

ที่เมดพาร์ค นอกจากการแยกพื้นที่ระหว่างศูนย์รักษาโรคผิวหนังและศูนย์ความงามได้อย่างลงตัวแล้ว ยังมีโซนเวชสำอางแบรนด์ต่าง ๆ ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้คัดสรรมา รวมถึงแบรนด์เฉพาะของเมดพาร์คด้วย เพื่อให้คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับแต่ละคน