Follow Us

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

แพ็กเกจวัคซึนเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนจนถึง 2 ปี

การฉีดวัคซีนช่วยสร้างเกราะป้องกันลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการฉีดวัคซีนในเด็กมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน และปกป้องลูกน้อยจากการเจ็บป่วยได้


แพ็กเกจวัคซีนเด็ก Baby Vaccine Package

สามารถดูรายละเอียดแพ็กเกจการฉีดวัคซีนเด็กจากรายการด้านล่าง

 • เริ่มตั้งแต่แรกเกิด 1 – 18 เดือน  ราคา 15,000 บาท
 •  1 เดือน – 2 ปี  ราคา 16,600 บาท
 • 2-6 เดือน  ราคา 6,400 บาท
 • 2 เดือน – 1 ปี  ราคา 9,600 บาท
 • 2 เดือน – 2ปี  ราคา 16,100 บาท
 • 4 เดือน – 1ปี  ราคา 7,500 บาท
 • 4 – 18 เดือน  ราคา 12,400 บาท
 • 4 เดือน – 2 ปี  ราคา 14,000 บาท
 • 6 เดือน – 1 ปี  ราคา 5,400 บาท
 • 6 เดือน – 2 ปี  ราคา 11,300 บาท
 • 8 – 18 เดือน  ราคา 7,600 บาท
 • 8 เดือน – 2 ปี  ราคา 9,200 บาท
 • 9 เดือน – 2 ปี  ราคา 7,600 บาท
 • 1 – 2 ปี  ราคา 6,800 บาท

วัคซีนเพิ่มเติม

 • วัคซีนป้องกันปอดบวม (ไอพีดี)
  • ไอพีดี 10 สายพันธุ์
   • 3 เข็ม  ราคา 7,500 บาท
   • 4 เข็ม  ราคา 10,000 บาท
  • ไอพีดี 13 สายพันธุ์
   • 3 เข็ม  ราคา 9,000 บาท
   • 4 เข็ม  ราคา 12,000 บาท
 • วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส
  • 2 เข็ม  ราคา 2,650 บาท
  • 3 เข็ม  ราคา 3,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ:
 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 2. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลในการพบแพทย์แต่ละครั้ง
 3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 4. แพ็กเกจซื้อแล้วไม่สามารถ เปลี่ยน หรือคืนเงิน ทุกกรณี
 5. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 6. โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ชั้น 12A  โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

หรือ https://www.medparkhospital.com/contact

ตารางโปรแกรมวัคซีนเด็กโรงพยาบาลเมดพาร์ค
เงื่อนไขการให้บริการแพ็กเกจการฉีดวัคซีนเด็ก