Follow Us

"นักสืบ" บทบาทที่กุมารแพทย์ต้องเป็น

“เราต้องอยู่ในโลกของเด็ก เมื่อเด็กป่วย ทุกคนในครอบครัวจะกังวล เครียด แต่เมื่อไรที่เรารักษาโรคหรือแก้ปัญหาได้ เท่ากับเราแก้ปัญหาให้กับคนทั้งครอบครัว”

นพ.มิ่งเมือง วรวัฒนะกุล
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารในเด็ก

นพ.มิ่งเมือง วรวัฒนะกุล กุมารแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารในเด็ก ให้ข้อคิดว่าการรักษาผู้ป่วยเด็กมีความยากลำบากตรงที่เด็กเล็กไม่สามารถพูดอธิบายความเจ็บป่วยของตนเองได้ และทุกครั้งที่เด็กป่วย ทุกคนในครอบครัวจะมีความกังวลมากโดยเฉพาะพ่อแม่มือใหม่ ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่กุมารแพทย์จำเป็นต้องทำคือการเป็น “นักสืบ”

การซักประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียดจากคนรอบๆ ตัวเด็กทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และพี่เลี้ยง ประกอบการตรวจอย่างละเอียดเพื่อจะได้ตรวจทีเดียว ไม่ต้องรบกวนเด็กหรือทำให้เด็กเจ็บตัว จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับกุมารแพทย์ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ต้องสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเพื่อให้เด็กไม่กลัวหมอ และสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวของผู้ป่วยเด็ก มีการสื่อสารที่ดี การให้เวลากับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวอย่างเต็มที่ การมีช่องทางให้ครอบครัวติดต่อแพทย์หรือรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา จะสร้างความมั่นใจให้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก และจะทำให้แพทย์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครอบครัวเด็ก ซึ่งหากได้รับความร่วมมือดีแล้ว การรักษาโรคเด็กไม่ว่าจะยากหรือซับซ้อนอย่างไรก็จะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราต้องอยู่ในโลกของเด็ก  เมื่อเด็กป่วย ทุกคนในครอบครัวจะกังวล เครียด แต่เมื่อไรที่เรารักษาโรคหรือแก้ปัญหาได้ เท่ากับเราแก้ปัญหาให้กับคนทั้งครอบครัว”

หนึ่งในเหตุผลที่นพ.มิ่งเมืองเข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลเมดพาร์ค คือ ความเชื่อมั่นในทีมผู้บริหาร และเป้าหมายของโรงพยาบาลฯ ที่จะทำให้การรักษาผู้ป่วยเด็กมีประสิทธิภาพสูงด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การรักษามีความก้าวหน้า และนโยบายที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัวซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ นพ.มิ่งเมืองยึดมั่นมาโดยตลอด

ในด้านการพัฒนาทีม นพ.มิ่งเมือง ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแชร์ประสบการณ์กันในทีม อาทิ การประชุม สัมมนา รีวิวเคสที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ ยังเน้นการทำงานเป็นทีมเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างราบรื่น มีการเรียนรู้ตลอดเวลาและก้าวหน้าไปพร้อมกัน