Follow Us

เรามองคนไข้เป็นคนในครอบครัว

“การดูแลผู้ป่วยให้ดี เราต้องรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นเช่นนี้เอง และต้องไม่ทะเลาะกับธรรมชาติ”

“เรามองคนไข้เป็นคนในครอบครัว”

นพ.สิร สุภาพ เป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สั่งสมมาจากการทำงานกว่า 30 ปีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประสบการณ์ในการรักษาเคสยากแล้ว ยังขึ้นชื่อว่าท่านเป็นแพทย์ที่ให้ใจกับผู้ป่วยและญาติอย่างเต็มที่

“การดูแลผู้ป่วยให้ดี เราต้องรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นเช่นนี้เอง และต้องไม่ทะเลาะกับธรรมชาติ” เป็นแนวคิดที่สะท้อนหลักการที่ นพ.สิร ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นกันมาก และจำเป็นต้องมีการปรับวิถีชีวิตและพฤติกรรมต่างๆ ค่อนข้างมาก อันอาจก่อให้เกิดความกังวล ความเครียดสะสมซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการรักษา 

ด้วยเหตุนี้ นพ.สิรจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการ “ดูแลผู้ป่วยเหมือนเป็นคนในครอบครัว” ที่ดูแลทั้งการรักษา การช่วยให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจอุ่นใจที่มีที่ปรึกษาซึ่งให้เวลาเต็มที่  นอกจากนี้ นพ.สิร ยังให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ หรือแพทย์สาขาอื่นๆ และทีมสหสาขาวิชา ดูแลรักษาผู้ป่วยได้แบบองค์รวมในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมให้แพทย์ในทีมมีอิสระในการใช้ความรู้ การวิเคราะห์ และทดลองแนวคิดใหม่เพื่อหาทางรักษาผู้ป่วยในแต่ละเคสให้ได้ผลมากที่สุด  อันจะนำไปสู่การค้นพบวิธีการรักษาแบบใหม่ การประยุกต์ใช้ยาต่างๆ ที่ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต

นพ. สิร ได้เข้ามาร่วมทีมโรงพยาบาลเมดพาร์ค ด้วยมั่นใจในทีมผู้บริหารที่ดูแลแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเหมือนคนในครอบครัว และเชื่อมั่นในแนวคิดและนโยบายของโรงพยาบาลที่จะสร้างสรรค์ “การแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม” ซึ่งหมายรวมถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาล การบริการ ราคา ความใส่ใจในผู้ป่วยและญาติหรือผู้ดูแล การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

นอกจากนี้ นพ. สิร ยังมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่แพทย์รุ่นใหม่และต่อยอดความรู้เพิ่มเติมจากระดับผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นแพทย์ที่เก่งมากขึ้น เป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ ส่งเสริมให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ในทีมใช้ความคิดนอกกรอบ เพื่อหาแนวทางในการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยโดยตรง


นพ.สิร สุภาพ
อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไต