Follow Us

เพียงแค่มองในมุมใหม่ ช่วยให้ก้าวข้ามความกลัว

การทำงานเป็นทีมที่รวมเอาแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ จึงเป็นการทำงานที่จะเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

นพ.สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง (Medical Oncologist)

 

ความสนใจในโรคมะเร็งของ นพ.สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ เริ่มต้นขึ้นในขณะที่เป็นแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลต่างจังหวัด ได้สังเกตเห็นว่าเมื่อมีผู้ป่วยมะเร็งมารับการรักษา แต่ความรู้และความพร้อมในการรักษาของโรงพยาบาลมีจำกัด จึงต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังโรงพยาบาลใหญ่ทุกครั้ง ทำให้ นพ.สุดปรีดา เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อเพื่อนำความรู้มารักษาผู้ป่วยให้ได้ หรือทำงานวิจัยที่จะค้นหาทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

 

จากนั้น นพ.สุดปรีดาจึงได้เข้าศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมมะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก่อนจะได้ไปศึกษาต่อด้านงานวิจัยหลังจากจบแพทย์เฉพาะทางต่อยอด (Postdoctoral Fellow) ที่ University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในการดูแลรักษาเรื่องโรคมะเร็ง โดยทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งอันดับ 1 ใน 5 ที่คนไทยเป็นกันมากที่สุด

 

จากการคลุกคลีกับผู้ป่วยมะเร็งเป็นจำนวนมาก นพ.สุดปรีดา พบว่า สิ่งสำคัญมากในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง คือ การทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวยอมรับถึงการเป็นโรคมะเร็ง และมองเห็นโอกาสในการรักษาว่าสามารถทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการไม่รักษา โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้ป่วยและคนรอบตัว เปลี่ยนทัศนคติที่ว่ามะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวและร้ายแรง ช่วยให้ก้าวข้ามความกลัวและเริ่มขั้นตอนการดูแลรักษา รวมทั้งเข้าใจตัวโรคและผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น ความไม่สบายกาย อ่อนเพลีย ผมร่วง การที่กลัวโรคมะเร็งหรือกลัวการรักษาจนประวิงเวลานานเกินจะทำให้เสียโอกาสไปถึงขั้นทำให้มะเร็งลามมากขึ้น

 

ดังนั้น การทำงานเป็นทีมที่รวมเอาแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นพยาธิแพทย์ที่เป็นผู้ช่วยตรวจวินิจฉัย พยาบาลที่จะต้องดูแลผู้ป่วยทั้งร่างกายและให้กำลังใจระหว่างการรักษา นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการที่ต้องช่วยดูแลปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและการรักษา จึงเป็นการทำงานที่จะเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

 

พร้อมกันนี้ การให้ความสำคัญกับงานวิจัยยังเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ นพ.สุดปรีดา ตัดสินใจมาร่วมงานกับโรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยทางการแพทย์อีกแห่งหนึ่ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้หาย หรือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป