Follow Us

การป้องกันข้อไหล่ติด

วิธีที่สำคัญที่สุด คือ การป้องกันการเกิดแขนบวม ทำได้โดยขณะที่ผู้ป่วยนอนพักอยู่ที่ห้องพักฟื้นหรือในหอผู้ป่วย จะต้องให้ผู้ป่วยนอนพักในท่าที่เหมาะสม

การป้องกันข้อไหล่ติด

การป้องกันข้อไหล่ติด วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดและดมยาสลบ สามารถลุกขึ้นนั่งได้ และผู้ป่วยจะสามารถเริ่มใช้แขนข้างนั้นปฏิบัติภารกิจประจำวันตามปกติได้ เช่น แปรงฟัน หวีผม ตักอาหารเข้าปาก และ กลัดกระดุมเสื้อเป็นต้น หลังจากนั้นอีก 5 – 7 วัน ผู้ป่วยควรเริ่มออกกายบริหารโดยเริ่มทำช้าๆก่อนแล้วจึงค่อยๆ ทำบ่อยขึ้นและแรงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผู้ป่วยสามารถใช้แขนข้างนั้นได้เหมือนก่อนผ่าตัด หลังจากกลับบ้านแล้วผู้ป่วยควรต้องออกกายบริหารอยู่เรื่อยๆ มิฉะนั้นไหล่จะติดได้เช่นกัน แม้ในระยะแรกจะไม่มีไหล่ติดเลยก็ตาม

การเกิดแขนบวมเกิดจากทางเดินของน้ำเหลืองที่บริเวณรักแร้ถูกทำลายไปโดยการผ่าตัดหรือฉายแสง ทำให้น้ำเหลืองจากแขนไหลกลับสู่หัวใจได้ไม่สะดวกเหมือนเดิมจึงมีน้ำเหลืองคั่งอยู่บริเวณแขนข้างนั้น แขนจึงบวมขึ้นเรื่อยๆ ถ้าบวมมากจะดูน่าเกลียด และในบางครั้งอาจเจ็บปวด และติดเชื้อได้ง่าย หากแขนบวมมากๆ จะไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้เด็ดขาดแต่สามารถทำให้แขนที่บวมยุบลงได้บ้าง โดยงดใช้แขนทำงานชั่วคราว ยกแขนสูงและนวด วิธีที่สำคัญที่สุด คือ การป้องกันการเกิดแขนบวม ทำได้โดยขณะที่ผู้ป่วยนอนพักอยู่ที่ห้องพักฟื้นหรือในหอผู้ป่วย จะต้องให้ผู้ป่วยนอนพักในท่าที่เหมาะสม คือ ให้ต้นแขนของผู้ป่วยกางทำมุม 90 องศากับลำตัวหนุนให้ข้อศอกอยู่สูงกว่า หรืออยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ และงอปลายแขนให้ตั้งฉากกับต้นแขน โดยให้ปลายนิ้วชี้ไปทางศีรษะหรือทางปลายเท้าของผู้ป่วยก็ได้แล้วแต่สะดวก แต่ต้องหนุนปลายแขนและมือให้อยู่ในระดับสูงกว่าข้อศอกเล็กน้อย เพื่อทำให้น้ำเหลืองไหลกลับเข้าสู่หัวใจสะดวกขึ้น