Follow Us

แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้

แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่

รายการทดสอบภูมิแพ้ (สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่)  ราคา 1,800 บาท

 • สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Aeroallergens)  8 ชนิด
 1.  Mite mixed (Allertech) ไรฝุ่น
 2.  Para grass หญ้าขน
 3.  Johnsongrass หญ้าพง
 4.  Cat แมว
 5.  Dog สุนัข
 6.  American cockroach แมลงสาบ
 7.  Cladosporium สปอร์ของเชื้อรา
 8.  Acacia เกสรของดอกต้นกระถินณรงค์
 • สารก่อภูมิแพ้ประเภทอาหาร (Food Allergens)  8 ชนิด
 1.  Cow’s milk นมวัว
 2.  Egg white ไข่ขาว
 3.  Egg yolk ไข่แดง
 4.  Soybean ถั่วเหลือง
 5.  Shrimp กุ้ง
 6.  Oyster หอยนางรม
 7.  Clam หอยกาบ
 8.  Tuna ปลาทูน่า
เงื่อนไขการใช้บริการ:
 1. ราคานี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 2. แพ็กเกจนี้ใช้บริการได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 4. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 5. สามารถทำการทดสอบได้ในผู้ใหญ่และเด็กที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ (เด็กอายุอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป)
 6. ผู้ป่วยต้องงดยาแก้แพ้ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการทดสอบและไม่มีผื่นในวันที่จะทำการทดสอบ
 7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ชั้น 12A  โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เวลาให้บริการ: 8.00 – 19.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

หรือ https://www.medparkhospital.com/contact