ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง (High-performance Hemodialysis)

ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง (Hemodialysis) คือ หนึ่งใน วิธีการรักษาโรคไตวาย (Kidney failure) หรือ โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) โดยการขจัดของเสียในเลือดและของเหลวส่วนเกินออก

แชร์

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง (Hemodialysis)

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง (Hemodialysis) คือ หนึ่งใน วิธีการรักษาโรคไตวาย (Kidney failure) หรือ โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) โดยการขจัดของเสียในเลือดและของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกาย ผ่านทาง dialyzer ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรองของเสียออกจากเลือดตามหลักการแพร่” (diffusion) และ หลักการพา” (Convection) ของเสียในของเหลวที่สกัดออกจากตัวกรอง (dialysate) จะถูกเครื่องทิ้งไป และทดแทนด้วยน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (Ultra-pure water)  เข็มที่สวนเข้าเส้นเลือดดำเป็นเส้นทางนำเลือดออกจากร่างกายเข้าไปในเครื่องไตเทียมเพื่อฟอกเลือดให้สะอาดและดึงน้ำส่วนเกินออก แล้วไหลผ่านเข็มอันที่สองกลับสู่ร่างกายเพื่อกลับมาหมุนเวียนใช้งานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไต

ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ไตทำหน้าที่ในการกรองของเสียจากกระแสเลือดออกทางปัสสาวะ ทั้งยังช่วยปรับสมดุลแร่ธาตุ ความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ช่วยรักษาระดับความดันโลหิต เป็นอวัยวะสำคัญในการผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ รวมถึงสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง และมวลกระดูก หากไตเสื่อมประสิทธิภาพการทำหน้าที่ในการกรองของเสีย ก็อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะไตวายได้

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อไตไม่ทำงาน?

เมื่อไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ร่างกายจะเต็มไปด้วยของเหลวส่วนเกินและของเสียสะสมที่คั่งค้างอยู่ภายใน ส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ไม่มีแรง ผิวแห้ง เป็นตะคริว หายใจไม่ถนัด ปัสสาวะลด นอนไม่หลับ ตัวบวม ตาบวม ความดันโลหิตสูง ตัวซีด โลหิตจาง ไม่มีแรง จนอาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้

หากแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะไตวาย แพทย์จะพิจารณาทางเลือกในการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต ซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่

  • การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
  • การฟอกไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis)
  • การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney transplantation)

ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ไตวายระยะสุดท้าย หรือไตไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูงจะช่วยแก้ไขปัญหาอิเล็กโทรไลต์ หรือภาวะความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย หรือปรับความเป็นกรด-ด่าง และยังช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ทำให้เลือดของผู้ป่วยสะอาดขึ้น

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง (Hemodialysis) คือ หนึ่งใน วิธีการรักษาโรคไตวาย (Kidney failure) หรือ โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease)

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง (Hemodialysis)

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับใคร?

  1. ผู้ที่เป็นโรคไตวาย โรคไตวายเรื้อรัง หรือไตเสื่อมประสิทธิภาพไม่สามารถทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากร่างกายได้
  2. ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่สะดวกที่จะล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองที่บ้าน
  3. ผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดช่องท้องมาก่อน
  4. ผู้ที่สามารถเดินทางมาฟอกเลือดที่โรงพยาบาล 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 4-5 ชั่วโมง

ขั้นตอนการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูงมีวิธีการอย่างไร?

ขั้นตอนการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง มีวิธีการดังนี้

  1. แพทย์จะทำการผ่าตัดหลอดเลือดดำต่อเข้ากับหลอดเลือดแดง (Arteriovenous Fistula) ที่บริเวณแขนเพื่อขยายขนาดเส้นเลือดดำให้มีขนาดและแรงดันที่มากพอที่จะทำการฟอกเลือดได้ โดยการผ่าตัดจะต้องกระทำล่วงหน้าก่อนการฟอกเลือด 2-3 เดือน เพื่อให้หลอดเลือดดำขยายตัวและมีความหนาที่เหมาะสมเพียงพอ
  2. แพทย์อาจพิจารณาวิธีการผ่าตัดหลอดเลือดดำต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงโดยใช้หลอดเลือดเทียม (Arteriovenous Graft) โดยการผ่าตัดจะต้องกระทำก่อนล่วงหน้าก่อนการฟอกเลือด 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้หายจากอาการบวมของการผ่าตัดก่อน
  3. การใส่สายสวนเข้าทางหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ที่ขาหนีบหรือลำคอ ที่ต่อตรงกับเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง โดยสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากที่ทำการใส่สาย

ข้อดีของการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง (Hemodialysis with a high-performance hemodialysis machine) ด้วยสารน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (Ultra-pure water system) ถือเป็นการบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากแพทย์สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่ทำการบำบัดรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องรอผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนอวัยวะ ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

ระบบสารน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (Ultra-pure water system) เป็นระบบสารน้ำสำหรับการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานเดียวกับระบบสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือด มีความปลอดภัยสูงด้วยการใช้ทองแดงบุพื้นผิวในการกรองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทำให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น มีความดันโลหิตคงที่มากขึ้น อ่อนเพลียน้อยลง และมีผิวพรรณที่แลดูสดใสยิ่งขึ้น

การเตรียมตัวฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง และการดูแลตนเอง

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประสิทธิภาพสูง เป็นการบำบัดในความดูแลของแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญสหสาขา โดยแพทย์จะทำการตรวจวัดความดันโลหิต ปริมาณเกลือแร่ในร่างกาย และจังหวะการเต้นของหัวใจของผู้บำบัดเป็นระยะเพื่อประเมินอาการ และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคไตทุกประเภท ควรปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการดูแลตนเอง ควรรับประทานผัก ผลไม้ และอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ ลดอาหารรสหวาน มัน เค็ม และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข
บทความโดย
ผศ.พญ.นภิสวดี ว่องชวณิชย์

อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคไต
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 23 ม.ค. 2023

แชร์