Growth Kids.jpg

ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย ไม่ใช่เรื่องปกติ

ภาวะที่มีการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยอันควร ซึ่งหากผู้ปกครองสังเกตุเห็นความผิดปกติของบุตรหลาน ก็จะสามารถแก้ไขความผิดปกตินั้นได้ทันท่วงที

แชร์

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

คือภาวะที่มีการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยอันควร ซึ่งหากผู้ปกครองสังเกตุเห็นความผิดปกติของบุตรหลาน  ถ้าพามาพบแพทย์ ก็จะสามารถแก้ไขความผิดปกตินั้นได้ทันท่วงที

อายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย 

ถ้ามีการเริ่มเข้าสู่วัยสาวที่อายุน้อยกว่า ปีในเด็กหญิง และเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มที่อายุน้อยกว่า 9 ปีในเด็กชาย (โดยทั่วไปเด็กหญิงจะเข้าสู่วัยสาวที่อายุ 8-13 ปีและเด็กชายจะเข้าสู่วัยหนุ่มที่อายุ 9-14 ปี) ถือว่าอาจเป็นภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยที่ควรปรึกษาแพทย์

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยสังเกตได้อย่างไรบ้าง 

ในเด็กหญิง คลำได้เต้านมข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ก่อนอายุ 8 ปี อาจคลำได้เป็นไตเล็กๆ ใต้ลานนมหรือมีประจำเดือนก่อนอายุ ปีครึ่ง และมีความสูงที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ  

ในเด็กชาย มีการขยายขนาดของอัณฑะ มีอวัยวะเพศใหญ่ขึ้น หรือมีขนหัวหน่าวก่อนอายุ ปี


ภาวะเป็นหนุ่มสาว
ก่อนวัยเกิดจากอะไร 

ในเด็กหญิง ส่วนใหญ่ประมาณ 90% มักไม่มีสาเหตุ ส่วนน้อยมีสาเหตุจากมีพยาธิสภาพในสมอง เนื้องอกรังไข่ หรือได้รับฮอร์โมนเพศปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุ พบว่าเด็กหญิงที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ มีโอกาสเกิดภาวะเป็นสาวก่อนวัยได้มากกว่าเด็กที่มีน้ำหนักปกติ 

ในเด็กชาย มักพบว่ามีสาเหตุ เป็นจากมีพยาธิสภาพในสมอง โรคของต่อมหมวกไต เนื้องอกที่หลั่งฮอร์โมนเพศหรือได้รับฮอร์โมนเพศปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของเด็กที่มีภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย 

ทางร่างกาย ในเด็กกลุ่มนี้พบว่าจะมีอัตราการเพิ่มของส่วนสูงมากขึ้นจากการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ทำให้ตัวสูงกว่าเพื่อนในช่วงอายุเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วเป็นผลจากอายุกระดูกที่ล้ำหน้า ส่งผลให้หยุดสูงเร็วกว่าเพื่อน ในบางรายส่งผลให้ความสูงสุดท้ายน้อยกว่าความสูงตามพันธุกรรม กลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ยได้ 

ทางจิตใจ ในเด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงสรีระภายนอกที่เป็นวัยรุ่น ในขณะที่สภาพจิตใจยังเป็นเด็กอาจโดนเพื่อนล้อ มีปัญหาในการดูแลตัวเองเวลามีประจำเดือนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในเด็กชายอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือมีอารมณ์ทางเพศได้

การตรวจวินิจฉัย 

แพทย์จะทำการซักประวัติ รวมทั้งบันทึกข้อมูลความสูงในอดีต ตรวจร่างกายเพื่อประเมินภาวะเป็นหนุ่มสาว ตรวจเอกซเรย์มือและข้อมือ เพื่อประเมินอายุกระดูก หากพบว่าอายุกระดูกล้ำหน้ากว่าอายุจริง จะมีการตรวจระดับฮอร์โมนเพศในเลือดเพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยต่อไป 

ทั้งนี้เมื่อวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยแล้ว อาจมีการตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) สมอง, อัลตราซาวน์ช่องท้อง เพื่อหาสาเหตุเฉพาะในบางรายต่อไป

 

การรักษา 

 • ถ้ามีสาเหตุ รักษาตามสาเหตุ  
 • ถ้าไม่มีสาเหตุ แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาโดยใช้ยายับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเพศเป็นยาชนิดฉีด ฉีดทุกเดือน เพื่อยับยั้งการเข้าสู่วัยรุ่น ชะลอความล้ำหน้าของอายุกระดูก เพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัย 

วิธีลดความเสี่ยงการเกิดภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย 

ผู้ปกครองควรเลี้ยงดูให้เด็กมีการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ตามวัย รับประทานอาหารหลากหลายที่มีโภชนาการครบถ้วน หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน หรือของมัน ของทอด ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลวิจัยแน่ชัดว่าการรับประทานไก่จะมีผลทำให้เด็กเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย และนอกจากการควบคุมเรื่องอาหารแล้ว ควรให้เด็กออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วย 

 

เผยแพร่เมื่อ: 05 ก.พ. 2021

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. กนกอร จ่างจรูญโรจน์

  พญ. กนกอร จ่างจรูญโรจน์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  Pediatrics, Development and Behavioral Pediatrics
 • Link to doctor
  พญ. ณิชา ทัศน์ชาญชัย

  พญ. ณิชา ทัศน์ชาญชัย

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  Pediatrics, Pediatrics Development and Behavioral, Pediatrics IQ Test, Pediatrics Developmental Screening and Assessment, Pediatrics Delay Development, Pediatrics Speech and Language Delay, Autistic Spectrum Disorders, ADHD