Follow Us

นพ. มิ่งเมือง วรวัฒนะกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขา
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคปวดท้องในเด็ก ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.30-18.00
  อังคาร
  08.30-18.30
  พุธ
  08.30-16.30
  พฤหัส
  08.30-16.30
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  09.00-15.00
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขา
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคปวดท้องในเด็ก ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.30-18.00
  อังคาร
  08.30-18.30
  พุธ
  08.30-16.30
  พฤหัส
  08.30-16.30
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  09.00-15.00
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  08.30-18.00
  อังคาร
  08.30-18.30
  พุธ
  08.30-16.30
  พฤหัส
  08.30-16.30
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  09.00-15.00
  การรักษาและการบริการ
  • โรคปวดท้องในเด็ก
  • ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
  • ความผิดปกติของการดูดซึมอาหาร
  • โรคลำไส้อักเสบจากการแพ้นมและอาหารอื่นๆ
  • โรคลำไส้อักเสบเรื้องรัง
  • โรคแพ้อาหารที่มีผลต่าลำไส้
  • โรคขับถ่ายผิดปกติ
  • โรคลำไส้แปรปรวนในเด็ก
  • โรคตับในเด็ก
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา:
  – กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร,
  University of North Carolina, Chapel Hill, NC, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2537-2541
  แพทย์ประจำบ้าน:
  – กุมารเวชศาสตร์,
  Medical College of Ohio, Toledo, OH, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2537
  ปริญญาบัตร:
  – แพทยศาสตรบัณฑิต,
  Cebu Institute of Medicine, Cebu, ประเทศฟิลิปปินส์
  2531

   

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร:
  – สาขากุมารเวชศาสตร์,
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2538