Follow Us

พญ. เพชรพลอย ภูวคีรีวิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
 • โรคหลอดเลือดสมอง ฝังเข็ม
  อาทิตย์
  08.00-16.00
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-20.00
  พุธ
  08.00-12.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
 • โรคหลอดเลือดสมอง ฝังเข็ม
  อาทิตย์
  08.00-16.00
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-20.00
  พุธ
  08.00-12.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  08.00-16.00
  จันทร์
  08.00-16.00
  อังคาร
  08.00-20.00
  พุธ
  08.00-12.00
  พฤหัส
  08.00-16.00
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • ฝังเข็ม
  • ฉีดยาและฝังเข็มลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
  การศึกษา และผลงาน

  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2549

  ใบรับรอง

  แพทย์ฝังเข็ม
  2556

  วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  2554