3 พ.ภาณินี.jpeg

ผศ.พญ. ภาณินี จารุศรีพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-20.00 only week (2,4,5)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • Neurotology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Otology/Neurotology, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Toronto, Canada,
2556
แพทย์ประจำบ้าน:
- โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2553
ปริญญาบัตร:
- แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2547

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2553