1 พ.กรเกียรติ.jpg

รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 17.00-20.00 only week (1,3,5)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • Rhinology
  • • Skull Base Surgery
  • • Nose and Sinus Problems

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Rhinology and Skull Base Surgery (Conducted by Richard Harvey), St Vincent Hospital, Raymond Sacks, Concord Hospital and George Marcell, Sydney Hospital, Australia,
2556
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2539
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2533

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2539