.ณปดล 1.jpg

รศ.นพ. ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 13.00-17.00 only week (1,3,5)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2543

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 
2550