.เพิ่มทรัพย์ 1.jpeg

รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 17.00-20.00 only week (2,4)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Hearing Loss
  • • บ้านหมุน
  • • Ear Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Neurotology and Skull Base Surgery, Washington University School of Medicine, USA,
2541
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2537
ปริญญาบัตร:

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2531

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2537