02 นพ. สถาพร มานัสสถิตย์

รศ.นพ. สถาพร มานัสสถิตย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 13.00-16.00
  • อังคาร: 13.00-16.00
  • พฤหัสบดี: 13.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ A-B (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร
  • • การติดเชื้อทางเดินอาหาร

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2526

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2519

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2517

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ประเทศไทย 2538
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2524