นพ. ทรงกลด (new)

รศ.นพ. ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-20.00 only week (1,3)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • Rhinology and Allergy

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellow in Rhinology and Allergy and Pediatric, Otolaryngology University of Pittsburgh Medical Center, Pennsylvania, USA,
2541
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2531

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2537