รศ.นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์[web]

รศ.นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 08.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • General Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Training Program in Laparoscopic & Robotic Upper GI Surgery Fellowship, Fujita Health University Hospital, Aichi, ประเทศญี่ปุ่น,
2553
- Clinical Fellowship, Upper GI surgery, Hyogo College of Medicine, Hyogo, ประเทศญี่ปุ่น,
2552
- Clinical Fellowship, Upper GI surgery, Toranomon Hospital, Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น,
2548
แพทย์ประจำป้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2547
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2540

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2547