01 นพ.สุวัจชัย พรรัตนรังสี

รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อนุสาขา

 • การสวนหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร: 09.00-20.00
 • พุธ: 09.00-16.00
 • พฤหัสบดี: 09.00-16.00
 • ศุกร์: 08.00-16.00
 • เสาร์: 13.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • การรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวน
 • • การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันโดยการใส่สายสวน
 • • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา สาขาอายุรศาสตร์หัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
กรีนเลนคลินิกเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 2549

การศึกษาหลังปริญญา สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2544

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2542

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2538

ใบรับรอง

 • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลิอด ประเทศไทย 2544
 • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2542