01 ผศ.นพ. จักรพงษ์ จักกาบาตร์.jpg

ผศ.นพ. จักรพงษ์ จักกาบาตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีรักษามะเร็งวิทยา

อนุสาขา

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น B2 (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Radiation Oncology

การศึกษา และผลงาน

Visiting Fellow at Department of Radiation Oncology and Brain Tumor Program
John Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland สหรัฐอเมริกา
2554

Research Fellow at Department of Radiation Oncology
University of Maryland Medical Center, Baltimore, Maryland สหรัฐอเมริกา
2553

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, ประเทศไทย
2551