.ขจร 1.jpg

ผศ.ดร.นพ. ขจร เสรีศิริขจร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 13.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • • Rhinology and Allergy

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellow in Rhinology and Skull Base Surgery, Sydney Clinical Rhinology Fellowship, Sydney, Australia, 
2566
- อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2562
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2560
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2554

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้, ประเทศไทย,
2562
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2560