ผศ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ[web]

ผศ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
โรงพยาบาลมารีนชตุทการ์ท เมืองชตุทการ์ท ประเทศเยอรมนี 2548

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2542

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2533

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร, ประเทศไทย, 2551