01 นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา

ผศ.นพ. สยาม ศิรินธรปัญญา

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

อนุสาขา

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ A-B (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย 2542

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2540

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2534
 

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ประเทศไทย 2542
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2540