01 ผศ.นพ. ศิริชัย วิลาศรัศมี .jpg

ผศ.นพ. ศิริชัย วิลาศรัศมี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 10.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
-
Visiting Fellow in Spine Surgery, Keio University Hospital Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น
2557
- Visiting Fellow in Cervical Spine Surgeryม Barnes-Jewish Hospital, Washington University, Saint Louis, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2557
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2544
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2537

 

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย
2544