01 นพ.อัครเดช พิทักษ์วีระกุล

นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 09.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 2559
Kantonsspital Baselland, Liestal, Switzerland, 2559
Schulthess Klinik, Zurich, Switzerland, 2561
University Center of Orthopaedics and Traumatology, University Hospital. "Carls Gustav Carus" in Dresden, Dresden, Germany, 2561
Swiss Ortho Center, Schmerzklinik, Basel, Switzerland, 2561

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ประเทศไทย 2553

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ2)
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2550

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประเทศไทย 2553