01 นพ.อนุชาต ลลิตวงศ์ชัย

นพ. อนุชาต ลลิตวงศ์ชัย

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • เวชศาสตร์การกีฬา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 09.00-13.00
  • ศุกร์: 16.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • เวชศาสตร์การกีฬา
  • • ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางกีฬา

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา การผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อและเวชศาสตร์การกีฬา
สถาบันออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ประเทศไทย 2552

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
สถาบันออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ประเทศไทย 2551

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2544

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประเทศไทย 2551