.อภิวัฒน์ 1.jpg

นพ. อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

อนุสาขา

  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-19.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • • โรคจอประสาทตาในเด็ก

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาจอตาและวุ้นตา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2557
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาจักษุวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2555
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,  
2548

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาจอตาและวุ้นตา, ประเทศไทย,
2557
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย,
2555