.จักรพันธุ์ 2.jpg

ทพ. จักรพันธุ์ สามไพบูลย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 09.00-17.00
  • อังคาร: 09.00-17.00
  • พฤหัสบดี: 09.00-20.00
  • ศุกร์: 09.00-17.00
  • เสาร์: 09.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมทั่วไป
  • • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2559
ปริญญาบัตร:
- ท.บ. คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2553