01 พญ.ชนิตว์วัณณ์ วิชญชาคร

พญ. ชนิตว์วัณณ์ วิชญชาคร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 15.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา การฝึกอบรมโรคเกี่ยวกับเล็บและศัลยกรรมที่เกี่ยวข้องกับเล็บ
ภาควิชาโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2553

ศึกษาหลังปริญญา โครงการฝึกอบรมทางคลินิกการทำศัลยกรรมด้านผิวหนัง
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2550

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2549

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2542

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา ประเทศไทย 2549