01 พญ ชญาภา ทูคำมี

พญ. ชญาภา ทูคำมี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • อายุรศาสตร์โรคเลือด

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2559

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 2553

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประเทศไทย 2559