นพ. ชิตวีร์

นพ. ชิตวีร์ เจียมตน

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 18.00-20.00 (Only week 2,4) Appointment Only

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • Trauma Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
 - Clinical Fellowship, Department of Orthopedics and Traumatology, University Medicine Johannes Gutenberg-University Mainz, ประเทศเยอรมัน,
2560
- Clinical Fellowship of Orthopedics Trauma, Trauma session, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, ประเทศไทย,
2557
แพทย์ประจำบ้าน:
-
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน, ประเทศไทย,
2557
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2549

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
-
สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย
2544