01 นพ.ดิศรณ์ สุวจนกรณ์.jpg

นพ. ดิศรณ์ สุวจนกรณ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

อนุสาขา

  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Ophthalmology
  • • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
– สาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2561
แพทย์ประจำบ้าน:
– สาขาจักษุวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2560
ปริญญาบัตร:
– แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2554

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย,
2560