Doctor

นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อนุสาขา

  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 08.30-10.30

การรักษา และการบริการ

  • • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • • หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด