.ขรรค์ชัย1 1.jpg

นพ. ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • Hand and Microsurgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellowship in Pediatric Hand and Upper Extremity Surgery, Texas Scottish Rite Hospital for Children, Dallas Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2551
- Clinical Fellowship of Hand and Microsurgery, โรงพยาบาลเลิดสิน, ประเทศไทย,
2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน, ประเทศไทย,
2546
ปริญญาบัตร 
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย,
2539

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย,
2546