พญ. กรวรรณ จันทรจำนง

พญ. กรวรรณ จันทรจำนง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์เต้านม

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 13.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์เต้านม, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2562
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์, วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ประเทศไทย,
2561
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย,
2556

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
-  สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2561