02 นพ. กฤต ศิริมหาราช.jpg

นพ. กฤต ศิริมหาราช

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 13.00-16.00

การรักษา และการบริการ

  • • Plastic and Reconstructive Surgery
  • • Liposuction

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Certificate of Hands on 2nd course of V lift by Fine Thread, International Aesthetic Medical Association(IAMA), ประเทศเกาหลี,
2555
- Certificate of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology, World Congress, Seoul, ประเทศเกาหลี,
2555
- Certificate of Radio-Frequency Assisted Liposuction, Tel-Aviv, ประเทศอิสราเอล,
2555
- Clinical Fellowship, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลเลิดสิน, ประเทศไทย,
2550
- Graduate Certificate in Health informatics(Online course), Monash University, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย,
2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย,
2541
ปริญญาบัตร:
 - พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2536

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 
2541
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย,
2550