.กฤติเดข 1.jpg

นพ. กฤติเดช เดชะคุปต์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

อนุสาขา

  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 10.30-14.00
  • ศุกร์: 10.30-14.00
  • เสาร์: 10.30-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ผ่าตัดจอประสาทตา
  • • ต้อกระจก
  • • การผ่าตัดต้อกระจก
  • • โรคตาทั่วไป

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- European School for Advanced Studies in Ophthalmology: Retina
2559
- สาขาจอประสาทตาและวุ้นตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2558
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาจักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2557
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม), คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2551

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย
2557