01 นพ.กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์

นพ. กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 16.00-18.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ประเทศไทย 2561

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ประเทศไทย 2559

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก ประเทศไทย 2552

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ประเทศไทย 2559