พญ. ณัฐชา พูลเจริญ [web]

พญ. ณัฐชา พูลเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 16.00-18.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Gynecologic Oncology
  • • Gynecology

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญ มะเร็งวิทยานรีเวช
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2555

แพทย์ประจำบ้าน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2553

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 2548

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประเทศไทย 2555
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2553