01 นพ.ณัฐภาคย์ ประทักษ์พิริยะ

นพ. ณัฐภาคย์ ประทักษ์พิริยะ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 10.00-20.00
  • พุธ: 08.00-16.00
  • พฤหัสบดี: 10.00-20.00
  • ศุกร์: 08.00-18.00
  • อาทิตย์: 08.00-18.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • อายุรกรรมทั่วไป

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2561

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2555

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2561