01 นพ.นวพงศ์ อนันตวรสกุล

นพ. นวพงศ์ อนันตวรสกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 09.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา Orthopaedic Hand Clinical Research
โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัล โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2561-2562

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลยศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลเลิศสิน กรมการแพทย์ ประเทศไทย  2559

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเลิศสิน กรมการแพทย์ ประเทศไทย 2558

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2551

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประเทศไทย 2558